Logo AC
       

Missie
Letterlijk is een missie datgene dat een onderneming wil uitdragen naar buiten. Het bestaansrecht vormt hier een belangrijk onderdeel van. Voor AC geeft haar missie daarom een antwoord op de vraag: waarom vinden wij, de leden van de organisatie, het zinvol, waardevol of belangrijk dat onze organisatie bestaat en blijft bestaan.

Visie
In de visie wordt beschreven waar we met de vereniging naar toe willen. Het gaat bij deze visie om een gezamenlijk toekomstbeeld, dat expliciet beschreven is. Het is een collectief beeld, gedeeld door het bestuur en haar leden. Dit beeld geeft een verwachting van de voor AC relevante toekomst en hoe we deze gaan invullen.

Doelen
Doelen hebben alles te maken met de 'gewenste situatie' voor 2010. Hiervoor is het belangrijk stil te staan bij de behaalde doelen van het voorgaande jaar en hoe de visie en missie worden geconcretiseerd.

Het volledige document 'Missie, Visie en Doelen van AC' zijn in te zien door de afbeelding linksboven te selecteren.