Logo AC

Op dinsdag 24 maart 2012 zal weer het volgende AC symposium plaatsvinden, wederom in samenwerking met ADMS.

Het AC symposium betreft een van de voornaamste jaarlijks terugkerende activiteiten om kennis uit te wisselen tussen ADMS-ers en bedrijfsomgeving. Daarnaast betreft het bovendien een erg gezellige netwerk middag.

Elk jaar hebben we een actueel thema dat speelt in de bouwwereld. Met interessante sprekers, gasten en pakkende onderwerpen is het elk jaar weer een intensieve, leerzame en ook gezellige middag.

Het thema van dit jaar is 'De eindgebruiker centraal.' Hoe gaan we om met de verschuiving tussen vraag en aanbod, tussen kwantiteit en kwaliteit.

Wij zien u graag op 24 maart 2012 op onze Symposium!

Zodra de sprekers en het programma bekend zijn, kunt u zich aanmelden voor dit symposium op deze pagina.