Logo AC
     
     

In januari van elk nieuw jaar houdt AC haar nieuwjaarsborrel. Samen proosten we op het nieuwe jaar en op dat het goed en succesvol jaar wordt voor de alumnivereniging en haar leden!

Deze borrel gebeurt altijd in combinatie met de algemene jaarvergadering van AC. Hiervoor zijn alle leden van de alumnivereniging natuurlijk van harte uitgenodigd. Op dit moment blikken we terug en kijken we vooruit om gezamenlijk de koers van het AC uit te zetten!

De notulen van de algemene jaarvergadering over 2009 zijn aan te vragen bij onze secretaris Geoffrey Timmer:

geoffrey.timmer@gmail.com