Logo AC

Ir. Anja van Helvoirt PDEng - Voorzitster

Na haar opleiding Technische Bedrijfskunde is Anja in 2006 gestart met ADMS. Zij heeft haar bedrijfsopdracht uitgevoerd bij Brink Groep, waar zij zich bezig heeft gehouden met risicomanagement bij gebiedsontwikkeling. Daarbij is er zowel gekeken naar relaties en correlaties tussen risico's onderling als naar het expliciet toepassen van beheersmaatregelen. Parallel aan haar bedrijfsopdracht heeft zij gewerkt voor de business unit vastgoedadvies en gebiedsontwikkeling.


Na haar afronding bij ADMS in 2008 is Anja direct in dienst getreden als adviseur bij Brink Groep bij de business unit vastgoedadvies en gebiedsontwikkeling. Hier heeft zij gewerkt aan een breed scala van projecten met als focus lokale overheden. Per mei 2010 is ze in dienst getreden als strategisch planeconoom van de gemeente Eindhoven, waar ze met veel enthousiasme werkt aan gebiedsontwikkelingen voor haar eigen stad.
De ADMS- opleiding heeft haar de mogelijkheid gegeven haar bouwkundige kennis op een hoger niveau te brengen. 'Netwerken' staat bij haar hoog in het vaandel. ADMS en met name ook de alumnivereniging ziet ze als een interessante mogelijkheid om deze doelen na te streven. Enthousiast was ze dan ook toen ze in januari 2007 gevraagd is om voorzitster van AC te worden.